CamperWorld.dk ApS
Ejby Industrivej 2
2600 Glostrup
Telefon: 88 16 90 00
E-mail: info@camperworld.dk

Betalingsinformation
Nykredit Bank
Reg: 5474 – Konto: 0930527
SWIFT: NYKBDKK
IBAN: DK6554740000930527

Priser
Alle priser er oplyst i danske kroner (DKK) og inkl. moms.

Kørselsbetingelser
Autocamperen må af forsikringsmæssige årsager kun føres af personer over 25 år med gyldigt kørekort B (i mindst 2 år). Autocamperen må kun føres af de personer, der står anført på lejeaftalen. Kopi af kørekort for samtlige førere fremsendes til udlejer inden udleveringsdagen. Såfremt kopi af kørekort ikke forelægger ved udleveringstidspunktet betragtes autocamperen som uafhentet og afbestillingsbetingelserne træder i kraft.

Ved leje og brug af autostol/børnesæder tager udlejer ikke ansvar for korrekt fastmontering.
Under kørsel må der kun transporteres det antal personer, som autocamperen har seler og lasteevne til.

Bestilling
Ved reservation af en autocamper får lejer tilsendt en bekræftelse samt lejeaftale. Lejeaftalen skal returneres i udfyldt og underskrevet stand sammen med kopi af kørekort for samtlige førere. Bestillingen er først gældende ved indbetaling af et reservationsbeløb på minimum 1/3 af de samlede opstartsomkostninger (leje, depositum og startpakke).

Opstartsomkostninger
Foruden leje skal der inden afrejse betales for den obligatoriske startpakke til kr. 1.000,- samt et depositum på kr. 7.000,-, jvf. afsnit om starpakke og depositum.

Betaling
Betaling kan foregå som helbetaling – 100 % ved bestilling – eller som delbetaling. Ved bestilling mere end 30 dage før afrejse indbetales depositum ved bestilling og det resterende senest 30 dage inden afrejse. Ved bestilling op til 30 dage inden afrejse SKAL det fulde beløb betales før reservationen er gældende. Betales der ikke rettidigt uden forudgående aftale, anser udlejer lejeaftalen som værende ophævet.

Depositum
I forbindelse med leje af autocamper vil der være et depositum på kr. 7.000,-. Dette depositum dækker bl.a. for diverse bøder, afgifter, manglende rengøring, kilometertaksering, forsinket aflevering samt gebyrer som følge af ovenstående, m.v.
Som oftest refunderes depositum ca. 30 dage efter aflevering, men der kan i nogle tilfælde være helt op til 90 dages ventetid. Dette kan bl.a. ske ved færdsel i Norge og Sverige, hvor nogle afgifter opkræves via foto af nummerplade ved gennemkørsel af betalingspassager. Disse opkrævninger kan være længe undervejs, så går turen den vej forbi, kan lejer med fordel fremvise kvitteringer fra eksempelvis det norske Autopass, hvormed depositum hurtigere kan refunderes. Endvidere kan kørselsrapporten fremvise, hvorvidt der er belæg for, at der i lejeperioden kan være udskrevet fartbøder, hvormed depositum også kan være op til 90 dage om at blive refunderet. Lejer hæfter som beskrevet ovenfor for alle krav, der måtte opstå som følge af lejers brug af autocamperen, herunder bøder, afgifter, skader, m.v.

Afbestilling
Ved afbestilling indtil 60 dage før udleveringsdagen refunderes 50 % af det indbetalte depositum. Ved afbestilling 30-60 dage før udleveringsdagen refunderes 0 % af det indbetalte depositum. Ved senere afbestilling end 30 dage før udleveringsdagen hæfter lejer for den fulde leje, såfremt autocamperen ikke kan udlejes i den reserverede periode.
Lejer har mulighed for selv at tegne afbestillingsforsikring via eksempelvis Europæiske for 6 % af lejeprisen.

Lejeperiode
Med mindre andet er aftalt direkte med udlejer vil lejeperiode være i hele uger (7 nætter) med udlevering og aflevering samme ugedag. I lejeperioden er der på eget ansvar fri parkering af din privatbil hos CamperWorld. Ved aflevering før tid refunderes lejen ikke.

Udlevering
Afhentning af den lejede autocamper foregår på den aftalte dag i tidsrummet 14.00 – 17.00. Det eksakte tidspunkt kan ønskes ved bestilling, og bekræftes efterfølgende af udlejer.
Ved udlevering laves der sammen med lejeren en gennemgang af autocamperen, hvorefter udleveringsrapporten underskrives af såvel lejer som udlejer. Skader, der ikke er noteret på udleveringsrapporten, vil lejer blive opkrævet for efterfølgende. Beregn ca. 30 min. til udlevering.

Standardudstyr
Dette inkluderer nødvendigheder som eksempelvis instruktionsmanual til bilen, strømkabel, vandslange, brandslukker, kiler, nødhjælpskasse, advarselstrekant, markise, køleskab til 12V, 230V samt gas, 2-3 gaskogeblus, friskvandstank på ca. 100 liter, kemisk kasettetoilet, bruser, stereoanlæg og GPS-sender. Alle autocampere er komplet udstyret med køkkenudstyr og service samt dyner, puder og sengetøj. Endvidere vil der i størstedelen af autocamperne være cykelholder til 3-4 letvægtscykler samt campingbord med 4-6 stole. Varme er standard i beboelseskabinen, og aircondition i bildelen. Der er mulighed for at booke ekstra udstyr, eksempelvis ekstra gasflasker og sengetøj, i forbindelse med reservationen.

Startpakken
Denne pakke inkluderer 1 fyldt gasflaske, sanitetsvæske til kemisk toilet, gennemgang før start, modtagelse og kontrol af autocamper efter endt lejemål samt udvendig vask af autocamper. Ved længere ture eller vinterrejser, hvor camperen skal holdes varm undervejs, kan det være en fordel med ekstra gasflasker. Lejer må gerne udskifte en tom gasflaske med en i forvejen medbragt gasflaske fra CamperWorld, men det er IKKE tilladt at ombytte CamperWorlds gasflasker til andre. Er emballagen på de ekstra gasflasker ubrudte refunderes beløbet samtidig med depositummet.

Under rejsen
Lejer er forpligtet til på daglig basis at kontrollere vand, luft, olie, dieselniveau og andet, der kan have betydning for autocamperens fortsatte funktion. Lejer hæfter for skader, der er en direkte følge af forsømmelser ved ikke at varetage vedligehold og eftersyn på autocamperen i lejeperioden. Lejer hæfter for slidskader, som skyldes uansvarlig behandling af autocamperen. Selvrisikoen dækker ikke ved sådanne forsømmelsesskader. Læs mere om selvrisiko under særskilt afsnit.

Kilometerforbrug
Til 1 uges lejemål medfølger 2000 fri km. Øvrigt forbrug beregns med kr. 2,- pr. km. Ved leje i 2 uger og derover er der frit km-forbrug.

Trafikforseelser
Udlejer opfordrer lejer til at sætte sig grundigt ind i de besøgte landes trafikregler, idet lejer hæfter for alle politimæssige anliggender og andre krav, som skyldes lejers brug af køretøjet. Udlejer kan således ikke gøres ansvarlig herfor. Dette inkluderer ligeledes samtlige trafikforseelser, herunder fartbøder, parkeringsbøder, manglende betaling af vejafgifter, m.v. samt andre krav, der kan relateres til lejeforholdet. CamperWorld forbeholder sig retten til at opkræve lejer for bøder og dertilhørende gebyrer, hvilket først og fremmest dækkes af det betalte depositum.

Små skader
Hvis der under lejemålet springer en sikring, en vandpumpe holder op med at fungere, eller der sker andre mindre tekniske fejl, er det lejers pligt at få udbedret disse ting. Der findes i autocamperen reservesikringer og elpærer, som kan anvendes. Lejer kan frit indkøbe nye dele for op til maksimalt kr. 1000,- som refunderes mod aflevering af bilag.

Alvorlige skader
Er der tale om en skade eller lignende af så alvorlig karakter, at autocamperen ikke kan køre videre, skal lejere efter forudgående aftale med udlejer kontakte SOS, som derfra vil sørge for assistance og evt. bugsering.

Eventuelle mekaniske fejl, som ikke skyldes lejers forsømmelser eller adfærd i øvrigt, dækkes af udlejer, men kan ikke udføres uden forudgående aftale med udlejer.

Enhver udbedringen skal foretages af autoriseret værksted.

Lejer er ansvarlig for skader m.v., der er undtaget i normal ansvars- og kaskoforsikring, herunder grov uagtsomhed, beruselse, krigshandlinger, m.v.

Fejlagtig påfyldning af dielselolie i ferskvandstanken indebærer udskiftning af den tank, de dertilhørende slanger og varmtvandsbeholderen. Denne udskiftning er ikke omfattet af forsikringen, og skal derfor betales af lejeren. En sådan skade beløber sig til ca. 30.000 kr.

Fejlagtig påfyldning af brændstof – noget andet end diesel – kan resultere i en ødelagt motor, der dermed skal udskiftes. Denne udskiftning er ikke omfattet af forsikringen, og skal derfor betales af lejeren. En sådan skade kan alt efter bilmodel beløbe sig til ca. 45.000 kr.

SOS yder hjemtransport, hvis reperationen varer mere end 3 dage, men giver ikke ydelse til kost og logi ved rep. Under 3 døgn. Udover SOS-ydelsen er lejer ikke berettiget til erstatning.
Skader for mere end 1000 kr skal aftales med udlejer før reperationen. Regningen betales af udlejer ved hjemkomst.
Fejl på stereoanlæg, køleskab, fryser, navigator, fjernsyn eller andet indvendigt udstyr betragtes ikke som alvorlige skader.

Ulykker
Ved ulykker skal CamperWorld kontaktes omgående. Sørg for at få optaget politirapport og tag aldrig skylden på dem i udlandet. Det kan blive dyrt. Hvis andre er involverede i ulykken, så husk at få information til forsikringspapirene.
Husk billeder af skaden, skadestedet, modpartens nummerplade og andet, der findes nødvendigt i tilfælde af en senere forsikringssag, idet udlejer er uden ansvar, hvis forsikringen ikke dækker på grund af manglende dokumentation fra lejer.

Tyveri og ran
Autocamperens forsikring dækker for skader på inventar, såfremt der foreligger en politirapport. CamperWorld har intet ansvar for tyveri af personlige ejendele eller lignende. Lejer kan derfor med fordel tjekke sin egen indboforsikring, der oftest dækker for alt lejers gods, så længe dette politianmeldes. Det er lejers ansvar, at der optages politirapport, og at en kopi medbringes til udlejer.

Elkedler
Kogning af vand bør foregå i gryde eller kedel på komfurets gasblus. De fleste campingpladser i Europa kan ikke håndtere det høje strømforbrug en elkedel kræver, og det kan derfor resultere i strømsvigt på hele pladsen.

Rygning
Det er ikke tilladt at ryge i autocamperen.

Aflevering
Aflevering af den lejede autocamper foregår på den aftalte dag inden kl. 10.00. Beregn ca. 30 min. til aflevering.

Ved aflevering laves der en gennemgang af autocamperen, hvorefter afleveringsrapporten underskrives af såvel lejer som udlejer. Ved forsinket aflevering forbeholder udlejer sig retten til at foretage gennemgang af autocamperen, efter at lejer er taget afsted.

Afleveres autocamperen før aftalt tid, skal der betales leje for den reserverede tid. Lejen refunderes ikke.

Af hensyn til næste lejer er det vigtigt med rettidig aflevering. Der kan naturligvis opstå situationer, hvor lejer bliver forhindret i at aflevere på det aftalte tidspunkt. I så fald kontaktes udlejer med det samme. Ved forsinket aflevering i forhold til den i kontrakten aftalte tid, opkræves kr. 1000,- pr. påbegyndt time. Ved påbegyndt 3. time hæfter lejer for udgiften til en erstatningsvogn til efterfølgende lejer, svarende til den periode autocamperen er reserveret til.

Tjekliste ved aflevering
Autocamperen udleveres rengjort, og skal afleveres i samme stand. Det er muligt at købe slutrengøring ved bestilling på forhånd.

  • Brændstoftanken skal være fyldt (med diesel)
  • Spildevandstanken er tømt
  • Skraldespande skal være tomme og al skrald smidt ud.
  • Køleskab er tømt og rengjort
  • Bad og toilet er rengjort, og toilettanken er tømt.
  • Komfuret er rengjort
  • Almen indvendig rengøring er foretaget, hvor borde, gulve og øvrige overflader er vasket af.

Hund
Det er ved forudgående aftale med udlejer tilladt at medbringe hund i nogle af CamperWorlds autocampere. I disse tilfælde skal lejer være særlig opmærksom på den indvendige rengøring. Såfremt denne er mangelfuld, og udlejer finder eksempelvis hundehår, vil lejer blive opkrævet for manglende indvendig rengøring. Vær derfor ekstra opmærksom på rengøringen, hvis du har hund med på rejsen.

Mangelfuld rengøring
Manglende indvendig rengøring, herunder vask og rengøring af service og øvrigt køkkenudstyr, betales med kr. 650,- pr. påbegyndt time – medmindre slutrengøring er bestilt på forhånd. Der beregnes for minimum 3 timer. Bestilt slutrengøring dækker KUN almen indvendig rengøring. Vask af service og øvrigt køkkenudstyr er derfor IKKE inkluderet i den eventuelt forudbestilte slutrengøring.

Ved manglende tømning af spildevands- og toilettank beregnes kr. 1000,- pr. del. Manglende brændstof betales til dagsprisen plus kr. 350,- i ekspeditionsgebyr.

Forsikring
I lejen er der inkluderet fuld kasko- samt SOS-forsikring.
Kaskoforsikringen dækker alene skader på camperens karosseri. Skader på installationer, møbler og andet inventar er ikke omfattet af kaskoforsikringen, og skal derfor betales af lejer. Lejers egen indboforsikring dækker normalt personlige genstande efter samme regler som gælder ved opbevaring i parkeret bil.

Forsikringen er gældende i de fleste lande i Europa, dog er der ikke forsikring og derfor ikke indkørselstilladelse i Tyrkiet, Rumænien, Bulgarien og det tidligere Sovjetunionen.

Selvrisiko
I forbindelse med hver kaskoskade, ansvarsskade, parkeringsskade, trafikskade eller andre skader, som eksempelvis stenslag i forruden og skader på karosseri, er der en selvrisiko for lejer af autocamperen på kr. 9000,-. Her er det forsikringsbranchens regler, der er gældende.

Skader efter fejlagtig betjening af bilen eller fejlagtig betjening af installationer i autocamperen er ikke dækket af vor forsikring og skal derfor fuldt ud erstattes af lejer. Selvrisikoforsikringen dækker ikke her.

Det er muligt at nedsætte selvrisikoen til hhv. kr. 4000,-, 2000,- eller 0,- for den første skade. Dette skal bestilles inden udleveringsdagen. Dagsprisen variere alt efter lejeperiodens længde, og info om denne kan findes på www.camperworld.dk

Forbehold og garanti fra udlejer
CamperWorld forbeholder sig retten til at foretage ændringer til en lignende eller større autocamper uden forudgående notifikation.

Vi tager generelt forbehold for ændringer i bilmodeller, udstyr, priser, beskrivelser og trykfejl.

Kan den lejede autocamper ikke udleveres på grund af skade, tekniske fejl eller forsinket levering fra tidligere lejer, vil CamperWorld forsøge at finde en tilsvarende autocamper til lejemålet. Erstatningskøretøjet kan variere i størrelse og model, og lejedifferencen refunderes selvfølgeligt. En opgradering vil ske uden omkostninger for lejeren.
Er lejer ikke tilfreds med erstatningskøretøjet, må denne være indforstået med at lejemålet udsættes eller ophæves. Ved ophævelse betales lejebeløbet tilbage.

Lejer kan ikke kræve erstatning for tabt ferie forårsaget af uheld med den lejede autocamper. Ej heller som følge af mekaniske fejl eller ved eventuelle fejl i autocamperens tekniske installationer, herunder mekanisk trappe, vandhane, toilet, m.v.

CamperWorld supporterer ikke på ekstraudstyr, som tidligere lejere selv har haft mulighed for at justere på, herunder stereoanlæg, tv , navigation, m.v. Dog vil manualen til enhver tid være at finde i autocamperen.

Der tages forbehold for at der i weekender samt i hverdagen efter kl. 18, er der begrænset mulighed for at kontakte udlejer.

Klagemulighed
Opstår der uenighed, der ikke kan løses af lejer og udlejer selv, er der mulighed for at klage til Forbrugerstyrelsen ”Center for Klageløsning”, www.forbrug.dk, samt EU-kommissionens online klageportal www.ec.europa.eu/odr

 

0