Salgsselskabet CamperWorld A/S

Kildebrøndevej 60, 2670 Greve, Denmark

Telefon: +45 88 16 90 00

E-mail: info@camperworld.dk

 

Betalingsinformation

Vestjysk bank

Reg: 7657 – Konto: 1005594

IBAN: DK4076570001005594

SWIFT: VEHODK22

Priser

Alle priser er oplyst i danske kroner (DKK) og inkl. moms

Bestilling og betaling

Ved bestilling fremsendes eller udleveres reservation og lejebetingelse til lejer. Ved reservation mindre end 60 dage før udlevering betales leje, startpakke samt eventuelt bestilt ekstra udstyr for at bekræfte reservationen. Ved reservation mere end 60 dage før udleveringsdagen betales et reservationsbeløb på mindst 2.000 DKK. Resten af lejen, startpakken og evt. bestilt ekstraudstyr betales senest 60 dage før udlevering. Betales der ikke rettidigt uden forudgående aftale, anser udlejer lejemålet som værende ophævet. Enhver indbetaling betragtes som værende en accept af lejebetingelserne med mindre andet er noteret på bekræftelsen.

Depositum

I forbindelse med leje af autocamper er der et depositum på 7.000 DKK. Dette reserveres på lejers kreditkort, og frigives umiddelbart efter hjemkomsten, såfremt autocamperen fremstår som udleveret og øvrige betingelser er opfyldt. Såfremt lejer ikke har et kreditkort, kan depositum indbetales på samme vis som lejen eller kontant ved udlevering. Depositum dækker delvist for krav, der må opstå som følge af lejers brug af autocamperen, herunder bøder, afgifter, skader, m.v.

OBS: Ved opgørelse af skader, m.v. kan der gå op til 30 dage før depositum frigives. Ved kørsel i Sverige og Norge kan der gå op til 120 dage før udlejer modtager opkrævninger for vejafgifter. Lejer kan derfor med fordel gemme kvitteringer for betaling af vejafgifter, da udlejer ellers ser sig nødsaget til at tilbageholde en del af depositum i op til 120 dage til eventuelle ubetalte vejafgifter.

Afbestilling

Ved afbestilling indtil 60 dage før udleveringsdagen: Det eventuelt indbetalte depositum samt lejebeløbet refunderes pånær 2.000 DKK.

Ved afbestilling 30-60 dage før udleveringsdagen: Det eventuelt indbetalte depositum samt lejebeløbet refunderes pånær 4.000 DKK

Ved afbestilling senere end 30 dage før udleveringsdagen: Lejer hæfter for den fulde leje, såfremt autocamperen ikke kan udlejes til anden lejer i den reserverede periode. Ved udlejning til anden lejer refunderes det eventuelt indbetalte depositum samt lejebeløbet pånær 4.000 DKK.

OBS: Det er i de fleste tilfælde muligt at tegne afbestillingsforsikring via eksempelvis Europæiske, hvilket lejer selv er ansvarlig for.

Lejeperiode

Med mindre andet er aftalt direkte med udlejer vil lejeperioden være i hele uger (7 nætter).

Udlevering foregår i tidsrummet 13.00 – 15.00, men kan rykkes til tidligere/senere, hvis logistikken tillader det. Aflevering foregår på den aftalte dag i tidsrummet 9.00 – 10.30.

Lejer kan med fordel aftale et mere præcist tidspunkt for udlevering og aflevering med udlejer, da der således forhindres mest mulig ventetid. I højsæsonen kan der forekomme ekstraordinær ventetid ved udlevering.

Kørselsbetingelser

Autocamperen må af forsikringsmæssige årsager kun føres af personer over 25 år, der på udleveringsdagen har haft gyldigt kørekort B i mindst 2 år. Autocamperen må kun føres af personer, som har leveret en kopi af deres kørekort til CamperWorld. Såfremt kopi af kørekort ikke forelægger ved udleveringstidspunktet betragtes autocamperen som uafhentet, og afbestillingsbetingelserne træder i kraft. Det er lejers ansvar, at der under kørsel kun transporteres det antal personer, som autocamperen har seler og lasteevne til, og alle personer skal til enhver tid under kørsel have selen fastspændt. Ved leje og brug af autostol/børnesæder tager udlejer ikke ansvar for korrekt fastmontering.

Udlevering

Ved udlevering laves der sammen med lejer en gennemgang samt instruktion i standardbrug af autocamperen, hvorefter udleveringsrapporten underskrives af lejer. Skader, der ikke er noteret på udleveringsrapporten, vil lejer blive opkrævet efterfølgende. I højsæsonen kan der forekomme ventetid på udlevering af autocamper. Beregn ca. 45 min. til gennemgang og instruktion.

Standardudstyr

Dette inkluderer nødvendigheder til optimalt brug af autocamperen, som eksempelvis strømkabel, adopter til 220 V, vandslange, kiler, advarselstrekant samt 2 gule veste. Alle autocampere er udstyret med ferskvandstank på minimum 90 liter, bruser, kemisk kassettetoilet, GPS-sender, 2 – 3 gaskogeblus, køleskab og fryser til 12V, 230V og/eller gas, varmeanlæg i beboelseskabinen og aircondition/klimaanlæg i bildelen. I størstedelen af autocamperne er der ovn samt cykelholder med plads til 2-4 letvægtscykler, men se beskrivelse i udlejers katalog og/eller på hjemmeside, hvis du vil være helt sikker.

Startpakken

Denne inkluderer instruktion af autocamperens vigtigste funktioner i forbindelse med udlevering, 1 fyldt gasflaske, 5 tabs samt 2 ruller toiletpapir til kemisk toilet, campingbord og stole, gennemgang af autocamper ved aflevering samt udvendig vask. Lejer opkræves for erstatning af ødelagt eller bortkomment udstyr, m.v.

Ekstra tilkøb og leje af udstyr

Det er muligt at leje og/eller tilkøbe diverse ekstraudstyr. Dette kan bestilles på forhånd, og i særlige tilfælde også på udleveringsdagen. Det kan være alt lige fra køkkenudstyr, dyner, puder og sengetøj, håndklædepakker, rengøringspakker, autostole, ekstra gasflasker, nedsættelse af selvrisiko, fri km, m.v., som lejer ønsker enten at leje eller tilkøbe. Priser på dette kan findes på CamperWorlds hjemmeside.

Under rejsen

Lejer er forpligtet til på daglig basis at kontrollere vand, luft, olie, diesel, AdBlue og andet, der kan have betydning for autocamperens fortsatte funktion. Lejer hæfter for skader, der er en direkte følge af forsømmelser ved ikke at varetage vedligehold og eftersyn på autocamperen i lejeperioden. Lejer hæfter for slidskader, som skyldes uansvarlig behandling af autocamperen. Selvrisikoen dækker ikke ved sådanne forsømmelser. Læs selv mere om selvrisiko under særskilt afsnit.

Kilometerforbrug

Ved leje i 9 dage og derunder medfølger 2.000 fri km. Øvrigt forbrug beregnes med 2 DKK pr. km. Det er muligt at tilkøbe FRI KM, hvilket kan betale sig, hvis lejer på forhånd ved, at turen bliver længere end 2.400 km. Ved leje i 10 dage og derover er der frit km-forbrug.

Udskiftning af gasflasker: Ved længere ture eller vinterrejser, hvor camperen skal holdes godt varm undervejs, kan det være en fordel med en ekstra gasflaske. Lejer må gerne udskifte en tom gasflaske med en i forvejen medbragt gasflaske fra CamperWorld, men det er ikke tilladt at ombytte CamperWorlds gasflasker til andre. Er emballagen på de ekstra gasflasker ubrudte refunderes beløbet samtidig med depositum.

Elkedler og hårtørrer

Kogning af vand, m.v., bør foregå i gryde eller kedel på komfurets gasblus. De fleste campingpladser i Europa kan ikke håndtere det høje strømforbrug en elkedel kræver, og det kan derfor resultere i strømsvigt på hele pladsen. Det samme gør sig gældende for hårtørrer.

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge i autocamperen

Hund

Det er ved forudgående aftale med udlejer tilladt at medbringe hund i nogle af CamperWorlds autocampere. I disse tilfælde skal lejer være særligt opmærksom på den indvendige rengøring. Såfremt denne er mangelfuld, og udlejer finder eksempelvis hundehår, vil lejer blive opkrævet for manglende indvendig rengøring. Vær derfor ekstra opmærksom på rengøringen, hvis du har hund med på rejsen. Det er ikke muligt at forudbestille slutrengøring, hvis der har været hund med på turen.

Trafikforseelser

Udlejer opfordrer lejer til at sætte sig grundigt ind i de besøgte landes trafikregler, idet lejer hæfter for alle politimæssige anliggender og andre krav, der skyldes lejers brug af køretøjet. Udlejer kan således ikke gøres ansvarlig herfor. Dette inkluderer ligeledes samtlige trafikforseelser, herunder fartbøder, parkeringsbøder, manglende betaling for vejafgifter, m.v. samt andre krav, der kan relateres til lejeforholdet. CamperWorld forbeholder sig retten til at opkræve lejer for bøder og dertilhørende gebyrer (herunder administration 350 DKK), hvilket først og fremmest dækkes af det betalte depositum. Er depositum returneret sendes efterfølgende opkrævning for diverse trafikforseelser.

Kørsel i Sverige og Norge

Hvis turen går nordpå, kan lejer med fordel forudregistrere sig for hos enten Autopass/Norge (https://www.epcplc.com/register) eller EPASS24/Sverige (https://www.epass24.com/register). Nogle steder kan der også betales med BroBizz. Hvis lejer fremviser kvitteringer for passager, anser udlejer det ikke for værende nødvendigt med tilbageholdelse af en del af depositum, jf. afsnit om depositum.

Småskader

Hvis der under lejemålet springer en sikring, en vandpumpe holder op med at fungere, eller der sker andre mindre tekniske fejl, er det lejers pligt at få udbedret disse ting. Efter aftale med udlejer kan lejer indkøbe nye og mindre reservedele for op til 1.000 DKK som refunderes mod aflevering af kvitteringer.

Alvorlige skader

Er der tale om en skade eller lignende af så alvorlig karakter at autocamperen ikke kan køre videre, skal lejer efter forudgående aftale med udlejer kontakte SOS, som derfra vil sørge for assistance og evt. bugsering. Eventuelle mekaniske fejl, som ikke skyldes lejers forsømmelser eller adfærd i øvrigt, dækkes af udlejer, men kan ikke udføres uden forudgående aftale med CamperWorld. Enhver udbedring skal foretages af og på et autoriseret værksted. Lejer er ansvarlig for skader, m.v., der er undtaget i normal ansvars- og kaskoforsikring, herunder grov uagtsomhed, beruselse, krigshandlinger, m.v.

SOS yder hjemtransport, hvis reparationen varer mere end 3 dage, men giver ikke ydelse til kost og logi ved reparationer under 3 døgn. Udover SOS-ydelsen er lejer ikke berettiget til erstatning. Skader for mere end 1.000 DKK skal aftales med udlejer før reparationen. Regningen betales af udlejer ved hjemkomst, såfremt skaden ikke er forskyldt af lejers forsømmelser eller adfærd i øvrigt.

Fejl på stereoanlæg, køleskab, fryser, navigationssystem, fjernsyn eller andet indvendigt udstyr betragtes ikke som værende alvorlige skader.

Eksempler på skader undtaget i normal ansvars- og kaskoforsikring

Fejlagtig påfyldning af diesel i ferskvandstanken indebærer udskiftning af denne tank, de dertilhørende slanger og varmtvandsbeholderen. Denne udskiftning er ikke omfattet af forsikringen, og skal derfor betales af lejeren. Hvis det kun er udskiftning af vandtanken, beløber sådan en skade sig til ca. 30.000 DKK.

Fejlagtig påfyldning af brændstof- noget andet end diesel – kan resultere i ødelagt motor, der dermed skal udskiftes. Denne udskiftning er ikke omfattet af forsikringen, og skal derfor betales af lejeren. En sådan skade kan alt efter bilmodel beløbe sig til ca. 45.000 DKK.

Manglende påfyldning af Adblue kan medføre at motoren ikke vil starte eller at autocamperens hastighed automatisk nedsænkes til 30 km/t . Adblue mindsker forureningen og sænker brændstofforbruget, og betragtes som værende essentielt for optimal kørsel. Lejer har ansvaret for påfyldning af Adblue på samme vilkår som med opfyldning af diesel.

Glemmer lejer at lukke beboelsesdelens sidevinduer og tagvinduer under kørsel, og disse beskadiges af træer, m.v. eller rives af i vinden, står udbedringen for lejers regning. Denne skade beløber sig alt efter bilmodel til ca. 8.000 DKK.

Ved skader som ovenstående, hvor autocamperen efter lejers grove mislighold ikke kan lejes ud til efterfølgende lejere, vil der blive pålagt et erstatningskrav dækkende for lejen i den periode, hvor autocamperen repareres.

Ulykker

Ved ulykker skal CamperWorld kontaktes omgående. Sørg for at få optaget politirapport og tag aldrig skylden på Dem i udlandet. Det kan blive dyrt. Hvis andre er involverede i ulykken, så husk at få informationen til forsikringspapirene. Husk billeder af skaden, skadesstedet, modpartens nummerplade og andet, der findes nødvendigt i tilfælde af en senere forsikringssag, idet udlejer er uden ansvar, hvis forsikringen ikke dækker grundet manglende dokumentation fra lejer.

Stenslag

Stenslag er sjældent selvforskyldt, men kender lejer årsagen til stenslaget bør information herfor fremlægges, så udlejer kan få dækket skaden af skadesvolder. Det kan eksempelvis være, hvis en vognmand taber sten fra sit læs, eller vejen er belagt med sten som følge af vejarbejde, m.v. Lejer bør i sådanne tilfælde fremvise billeder samt information.

Tyveri og ran

Autocamperens forsikring dækker for skader på inventar, såfremt der foreligger en politirapport. CamperWorld har intet ansvar for tyveri af personlige ejendele eller lignende. Lejer kan derfor med fordel tjekke sin egen indboforsikring, der ofte dækker for alt lejers gods, såfremt indbrudet politianmeldes. Det er lejers ansvar, at der optages politirapport, og at en kopi medbringes til udlejer.

Forsikring

I lejen er der inkluderet fuld kasko- samt SOS-forsikring. Kaskoforsikringen dækker alene skader på autocamperens karosseri. Skader på installationer, møbler og andet inventar er ikke omfattet af kaskoforsikringen, og skal derfor betales af lejer. Lejers egen indboforsikring dækker ofte for personlige genstande efter samme regler som ved opbevaring i parkeret bil.

Forsikringen er dækkende i de fleste europæiske lande, dog er der ikke gældende forsikring og derfor ikke indkørselstilladelse i Tyrkiet, Marokko, Israel, Rumænien og det tidligere Sovjetunionen.

Selvrisiko

I forbindelse med hver kaskoskade, parkeringsskade, trafikskade og andre skader, er der en selvrisiko for lejer på 9.000 DKK pr. skade. Der er her forsikringsbranchens regler, der er gældende.

Skader efter fejlagtig betjening af autocamperen eller fejlagtig betjening af installationer i autocamperen er ikke dækket af selvrisikoforsikringen og skal derfor fuldt ud erstattes af lejer.

Forsikringsselskabet betragter hver enkelt skade separat med individuel selvrisiko. Hvis føreren/lejeren i en trepunktsvending først bakker ind i et træ for derefter at køre frontalt ind i en lygtepæl, betragtes det som værende 2 adskilte skader med hver sin selvrisiko.

Det er muligt at nedsætte selvrisikoen til hhv. 4.000 DKK, 2.000 DKK eller 0 DKK ved den første skade. Dette skal bestilles inden udleveringsdagen. Udlejer opfordrer lejer til at gennemgå egen indboforsikring, for ofte er der i forbindelse med leje af personbil – som størstedelen af CamperWorlds autocampere er – inkluderet en nedsættelse af selvrisikoen. Nogle danske forsikringsselskaber har endvidere gjort det muligt at tegne ekstra forsikringer i forbindelse med leje af autocampere, således at selvrisikoen nedsættes.

Aflevering

Af hensyn til næste lejer er det vigtigt med rettidig aflevering. Der kan naturligvis opstå situationer, hvor lejer bliver forhindret i at aflevere på det aftalte tidspunkt. I så fald kontaktes udlejer med det samme. Ved forsinket aflevering i forhold til den i kontrakten aftalte tid, opkræves 1.000 DKK pr. påbegyndt time. Ved påbegyndt 4. time hæfter lejer for udgiften til en erstatningsvogn til efterfølgende lejer, svarende til den periode autocamperen er udlejet i.

Ved aflevering før aftalt tid refunderes lejen for den resterende periode ikke.

Ved aflevering laver udlejer en stikprøvegennemgang af autocamperen sammen med lejer. Alle fejl, mangler og skader noteres på afleveringsrapporten, hvorefter denne underskrives af såvel lejer. Nogle skader kan først set efter den efterfølgende vask og rengøring, hvorfor udlejer forbeholder sig retten til at opkræve lejer for ikke registrerede fejl, mangler og skader, såfremt disse ikke er oplyst ved aflevering. Ved forsinket aflevering eller aflevering udenfor normal åbningstid forbeholder udlejer sig i sin ret til at foretage gennemgang af autocamperen efter at lejer er taget afsted.

Tjekliste ved aflevering

Autocamperen udleveres rengjort, og skal afleveres i samme stand. Det er muligt at tilkøbe slutrengøring på forhånd (dog ikke, hvis lejer har hund med).

 • Tjek at I ikke har efterladt noget i skabe, handskerum, under madrasser, m.v.
 • Køkkenudstyr, service og tilbehør afleveres på samme vis, som det er udleveret.
 • Bad og toilet skal være rengjort.
 • Toiletkassetten tømmes helt og skylles. Der skal altså ikke være sanitetstabs, vand eller andet i toiletkasetten ved aflevering.
 • Køleskab og fryser tømmes og rengøres.
 • Komfuret rengøres.
 • Alle overflader, herunder borde, skabe og gulve, rengøres.
 • Er der ovn i autocamperen, skal denne ligeledes være rengjort.
 • Spildevandstanken tømmes
 • Skrald smides ud.
 • Brændstof (diesel), Adblue og sprinklervæske fyldes op.
 • Har I hund med på rejsen, skal du være ekstra opmærksom på rengøringen, så alle hundehår og spor er væk efterfølgende.

Mangelfuld rengøring

Såfremt rengøring og vask, m.v. fra ovenstående tjekliste fremstår som værende mangelfuld, opkræves dette i forbindelse med udbetaling af depositum. Manglende indvendig rengøring opkræves med 650 DKK pr. påbegyndt time – medmindre slutrengøring er bestilt på forhånd. Ved manglende tømning af spildevands- og toiletkassette opkræves 1.000 DKK pr. del. Det er IKKE muligt at tømme hverken toilet eller spildevand her hos udlejer, så lejer kan med fordel søge steder til tømning af kemisk toilet. Manglende brændstof og Adblue opkræves med dagsprisen plus 325 DKK i arbejdstid.

Forbehold og garanti fra udlejer

CamperWorld tager generelt forbehold for ændringer i bilmodeller, udstyr, priser, beskrivelser og trykfejl.

CamperWorld forbeholder sig retten til at foretage ændringer til en lignende eller bedre autocamper uden forudgående notifikation.

Kan den lejede autocamper ikke udleveres på grund af skade, tekniske fejl eller forsinket levering fra tidligere lejer, vil CamperWorld forsøge at finde en tilsvarende autocamper til lejemålet. Erstatningskøretøjet kan variere i størrelse og model, og lejedifferencen refunderes naturligvis. En opgradering vil ske uden omkostninger for lejeren. Er lejer ikke tilfreds med erstatningskøretøjet, må denne være indforstået med at lejemålet udsættes. Ønsker lejer i stedet at afbestille leje af camper er det de ovenstående afbestillingsregler, der er gældende.

Lejer kan ikke kræve erstatning for tabt ferie forårsaget af uheld med den lejede autocamper. Ej heller som følge af mekaniske fejl eller ved fejl i autocamperens tekniske installationer, herunder mekanisk trappe, vandhane, toilet, m.v.

Der tages forbehold for at der i weekender samt i hverdagen efter kl. 18.00 er begrænset mulighed for at kontakte udlejer.